Emeklilik Hesaplama

Burada ne zaman emekli olacağınızı hesaplayabilirsiniz.

Uyarı: Burada yapılan hesaplama resmi işlemlerde kullanılamaz, ispat veya delil teşkil etmez. SGK'nin kayıtları ve yapacağı hesaplama geçerlidir.


Emeklilik Hesaplama


+ Çalışma Aralığı, Borçlanma veya Gün Sayısı Ekle
Tür İşe Giriş İşten Ayrılma Prim Gün Sayısı  

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan Bazı Önemli Bölümler

Bu kanuna göre çalışanlar:
4/a özel sektörde çalışanlar,
4/b kendi adına çalışanlar,
4/c kamu sektöründe kadrolu çalışanlar şeklinde ayrılmış ve SGK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR tek kanun altında birleştirilmiştir. Ancak eski kanunların bazı hükümleri halen geçerlidir.

İlk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara;

a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar [İşçiler İçin] prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanır.

b) (a) bendinde belirtilen yaş şartı;
1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,
2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,
3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,
4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,
5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,
6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,
7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65, olarak uygulanır.

Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında (a) bendinde belirtilen prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

Sigortalılar, burada sayılan yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

Ek Bilgi

Memur emeklilik hesaplamasında burada yapılan hesaplama ile resmi sitelerde yapılan hesaplama arasında 30 güne kadar prim gün sayısı farkı olabilir. Bunun nedeni, memurların prim gün sayılarının bu sitede işe girdikleri tarihten sonraki ilk ayın 15'inden sonra hesaplanmasıdır. Bize göre; memurlar maaşlarını peşin aldıklarından herhangi bir ayın maaşından önceki dönemdeki ücretleri (kıst maaş) için prim yatırılmadığından, prim gün sayısı hesabına da katılması doğru değildir.

kullanıcı
08.12.2017 10.49

emeklilik hesaplama 4a aralıklı çalışmada tarih girerken işe giriş tarihi hatalı girilmiş uyarısı veriyor.

hesabet.com
09.12.2017 19.33

Biz denedik. Hata vermedi. Bilgilerinizi gönderirseniz kesin bir şey söyleyebiliriz.

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.